HTML

Nagyatádi egyenes beszéd

"A hír szent, a vélemény szabad"

Friss topikok

  • stb.: Tisztelt Barátaim,Nagyatádiak !! Ne gondoljunk rögtön korrupcióra,(csak egy kicsit később ),ugyan... (2019.11.09. 20:20) "Azt beszéli már az egész város"!
  • stb.: Tisztelt Barátaim,Nagyatádiak !! Ne gondoljunk rögtön korrupcióra,(csak egy kicsit később ),ugyan... (2019.11.09. 14:49) "Csalizás (horgász módra)!
  • stb.: Tisztelt Bakos Úr! Lehet, hogy segítene, ha legközelebb közreadna egy rövid és érthető gyakorlati ... (2019.11.08. 21:31) Ormai Istvánért Egyesület?
  • stb.: Kedves Bakos Úr ! Véleményem szerint az AtádHír-nek kötelessége lett volna a teljes körű tájékozt... (2019.10.28. 08:53) Kontroll hiány, mutyi, és impotencia?
  • EMÁJSZIKSZ: Kedves Bakos Úr! Nem lehet, hogy a 2019-es önkormányzati választások előtti kamu ellenzék? Mert, ... (2018.08.01. 08:08) Nagyatád megérett...?

Linkblog

Miközben országszerte, mi több világszerte az ELIOS botránytól hangos a média, addig Nagyatádon csend honolt a honi LED lámpák körül.

A hallgatás látszólag érthető, hiszen az „országos fővilágosító” neves cége (ELIOS) nem járt városunkban, s be sem világított. Városvezetőnk szerint egy sikeres projekt keretében jelentősen olcsón jutottunk korszerű LED lámpákhoz, a korábbi nátrium lámpák helyére.

Városunk „sikeresnek minősített bizniszeit” mindig is fenntartással kezeltem, ezért jelen esetben is kíváncsian kukkantottam az elérhető dokumentumokba.

A megújult városi TV adásait visszanézve egy érdekes „jelenségre” lettem figyelmes. Városunk első emberét, aki az elmúlt évtizedek során nem igen „lájkolta” a FIDESZ-T, a kormánypárt helyi kampánynyitó ülésén, ott látom az első sorban: Ó? Na, erre varjatok gombot, mondom magamban, de aztán eszembe jutott az előző ciklusban napvilágra került titkos POLGÁRMESTER - FIDESZ paktum. Így már valami derengeni kezdett, amire rásegített az Atádi verebek csiripelése.

Azt suttogják a jól értesültek, hogy polgármesterünk a jelenlegi bizonytalan helyzetre tekintettel, ismét felkereste egykori „anyaegyesületét” (MSZP - ill. DK), de állítólag ezúttal nem kértek a „szövetségéből”. A korábbi történésekre tekintettel ez érthető, hiszen az árulást sok helyen kedvelik, de az árulókat sehol sem.

A rossz nyelvek szerint polgármesterünk „értve a szóból”, némi felvilágosítást követően letett „koronás” vágyairól, de ambícióit nem feladva a „gyümölcsözhető” kapcsolatok reményében ismételten titkos paktumot kötött a kormánypárt képviselőivel.

A múlt héten aztán ki tudja milyen indíttatásból, szükségét érezte közhírré tétetni a Népszavában, miszerint Nagyatád nem érintett a LED ügyben, mert az Elios-városoknál olcsóbban valósította meg a közvilágítás korszerűsítését. Ezek szerint alaposan felkészült a nyilatkozatára, beszerezte valamennyi Elios féle LED beruházás adatát, s összevetette azokat, s levonta a fenti tények szerinti következtetést, hogy – arányaiban? összességében? – a Nagyatádi a „LEDES LEDJOBB PROJEKT”

Nyilatkozata szerint 47%-al csökkent a közvilágításra fordított éves kiadás, s 12 milliót spórolunk az energia megtakarításon.

Ahogy Pelikán elvtárs mondaná, „hát erre azért nem mernék megesküdni”.

Tekintsünk hát vissza, hogy mi is történt a korábbiakban a Nagyatádi közvilágítás „korszerűsítésének” kissé zavaros útján.

Városunk Környezetvédelmi Programja, valamint Nagyatád fenntartható fejlődésének helyi programja sok mindent tartalmaz, de egyetlen sorban sem utal arra, hogy a jól bevált, és jó állapotú nátrium közvilágítási lámpatesteket feltétlenül szükséges a korábbi megtérülési, kihordási idejének lejárta előtt LED -re cserélni.

Arra bizonyára mindenki halványan emlékszik, hogy a korábbi szolgáltató (DÉDÁSZ, EON) a sok évtizeden át szolgált egykori higanygőz lámpákat nem kis költséggel korszerű nátrium lámpákra cserélte.

Az akkori beruházás költségéről és a kalkulált megtérülési futamidőről nem lelhetők fel dokumentumok, ezért aztán borítsunk fátylat a levitézlett lámpatestekre, akár volt maradvány értékük, akár nem.

Mire fel akkor a nagy sietségben elrendelt ad hoc lámpacsere?

A 2014. augusztusi 28-i képviselő-testületi ülésen egy KEOP pályázat lehetőségét tárta az előterjesztő a képviselők elé, miszerint „1611 lámpatest LED fényre cserélésére adódik lehetőség, ami várhatóan 30-40% megtakarítást eredményez. A támogatás 5 és 500 milliói Ft. között tervezhető”.

„Az egységes, jobb, és takarékos közvilágításért” közfelkiáltás jegyében a ciklus utolsó ülésén (2014. X. 3.) a testület jelen lévő tagjai elfogadták a pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 189 millió Ft. támogatásra. 

A 2015. január 29-i ülésen aztán szavaztak a Közbeszerzési eljárás megindításáról, miután a város a Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0061 számú pályázat megvalósításához 190410389 Ft. uniós támogatást nyert  1503 lámpatest LED -re cseréjéhez (arról nem szólt az előterjesztés, hogy miért 1503 és nem 1611 vagy 1714 db. lámpacsere akkor, amikor a pályázati keret erre lehetőséget nyújtott). A fejlesztés ezúttal már 52%-os megtakarítással kecsegtetett.

Mivel Somogy ország (azon belül Nagyatád) közbeszerzési tanácsadókban hiányt szenved, ezért aztán ismételten Nagykanizsára esett a választás (mint a hulladékos szolgáltató kijelölése esetében).

A „kiválasztott” közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján „hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása indokolt.

12 millió Ft-ot az önkormányzatnak saját forrásból szükséges finanszíroznia és a költségvetésben biztosítani.

Az 1714 lámpatest éves szinten 2386 ezer Ft üzemeltetési költséget igényel. Beszerzés 1503 lámpatest, üzemeltetés 1714 db.”.

A beszerzés lebonyolítója az MJ Kanizsa Consulting Kft. (8800 Nagykanizsa Buda Ernő u. 19.) A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül, teljes érdektelenség mellett felhatalmazták a polgármestert az engedélyokirat aláírására. 

Érdekes, hogy az előterjesztésben az előterjesztő által meghivatkozott 2011 évi CVIII törvény, ill. annak vonatkozó 122§ (7) bekezdése szerint, a tanácsadó által javasolt hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra a 150 millió Ft. becsült eljárási értékhatár alatt kerülhet sor. Az önkormányzat 189 millióra pályázott (190 milliót nyert), s a nyertes 175 millióért vállalta a kivitelezést. A 2018. február 22-i Népszava cikkben a városvezetőnk 137,9 milliós költségről nyilatkozott. Most akkor mennyi volt az annyi? Ki tudja megmondani, hogy végül is milyen lámpatestekkel ((? wattos, ? Ft/db. stb.), mennyi önrésszel (ha volt), s milyen végszámlával valósult meg a beruházás?

Úgy néz ki, hogy a lényeg a meghívásos eljárás volt, hogy egyetlen potenciális versenytárs se kavarhasson be, a feltételezhetően levajazott tenderezésbe. Miből gondolom?

Nos, lássuk a megalapozott gyanút. 

A 2015. március 17-i testületi ülésen írásos előterjesztés nélkül (szóbeli tájékoztatóból) értesülhettek a képviselők „Nagyatád közvilágításának korszerűsítése-2015” című közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A vonatkozó jegyzőkönyv szerint a beruházás” minimum évi 12 millió Ft. energiaköltség, valamint 1 millió Ft. karbantartási megtakarítást eredményezhet”.

A nyertes kivitelező (lássunk csudát) a hazai  Vilkor Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(Csurgó, József A. u. 2./A) amely 175259213 Ft-ért vállalta a kivitelezést.

A lebonyolító által „meghívott” további ajánlattevő cég (ENERIN Sümeg Energetika Kft. Nagykanizsa, Petőfi u. 1., valamint VITE Villamos ipari Távközlési és Energetikai Szolgáltató Kft. Nagykanizsa, Diófa u. 20-22.)  vállalási áráról nem szól a jegyzőkönyv, de mint a kutakodásom során kiderült, nem hanyagság miatt. A lebonyolító ugyan meghívta a két Nagykanizsai céget, de a tárgyalást követően (kissé szokatlanul) egyedül a Csurgói Vilkor Kft. nyújtott be ajánlatot, s nyerte el végül pályázatával a beruházást. Miért, miképpen a tárgyaló, de nem pályázó ENERIN Kft. (Nagykanizsa) alvállalkozóként mégis közreműködött a kivitelezésben. 

Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a nyertes Kft. abban az időben további 5 azonos LED projektet nyert el, s valósított meg, úgyszintén az ENERIN közreműködésével.

Egy ilyen „győzelem” nem kis „hátszelet” feltételez, hiszen a mai politikai-gazdasági közegben életszerűtlennek tűnik, hogy egy családi vállalkozás komoly kapcsolati tőke nélkül ennyit kaszálhasson az „uniós réten”.

Furcsának tartom továbbá, hogy a korábbi lámpacserét végrehajtó szolgáltató (DÉDÁSZ-EON) miért nem volt jó, és miért nem kapott meghívást a tárgyalásra? Persze nem tekinthető meglepőnek, ha azt nézzük, hogy, a megyeközpontban is ugyanez játszódott le. Az ottani korábbi lámpacserét végrehajtó szolgáltató sem rúghatott labdába a LED projektben, mert a meghívottak közül ott a Győri székhelyű Vill-Korr Hungária Kft. nyerte el egyetlen pályázóként a megbízást. Az a cég melynek műszaki igazgatója, felelős műszaki vezetőként közreműködött a Hódmezővásárhelyi „ELIOS projektben”!

Ezek után nézzük a lényeget.

A kezdetekben 30-40, később 52%-os megtakarítást prognosztizált, s végül 47%-osnak értékelt „spórolás” miként realizálódott.

A beruházással kapcsolatos értékelő elemzés (ha netán készült is) nem látott napvilágot, ezért a konklúzióhoz csak az éves költségvetési beszámolók eléggé torz adataira hagyatkozhatunk.

A közvilágítás költsége: 2010-ben 21795000 Ft.

                                          2011-ben 6130000 Ft.

                                          2012-ben 8878000 Ft.

                                          2013-ban 28655000 Ft

                                          2014-ben 46670000 Ft.                                          

                                          2015-ben 33100000 Ft.                                         

                                          2016-ban 15787000 Ft.

                                         2017-ben 21350000 Ft. (még csak módosított előirányzat!)                                            

Amint a fentiekből látható az éves költségvetések közvilágítási költségsora nem adhat biztos támpontot a tényleges megtakarításhoz, mivel a sorok kalkulációs tartalma nem látható. A közvilágítási feladat kötelező ellátására tekintettel az üzemeltetéshez állami költségtámogatás (évente változó normatíva összeg) járul. Mivel a hálózati fejlesztések (lámpatest, oszlop, kábel cserék) pályázattal történő megvalósítása vegyes finanszírozású, az önkormányzatnak elő kell finanszíroznia a beruházást, és támogatási előleg igénybevételére is jogosult, ezért ezek az esetleges költségek torzítóan hatnak. Ennek látható nyomát vélem felfedezni a 2014-2015 évi közvilágítási költségben.

A kapcsolatos dokumentumok végül önrész nélküli teljes uniós finanszírozásról szólnak, de mivel a bevezetéskor más hangzott el, ki tudja mi az igazság (arról nem is szólva, hogy a sajtóban hangoztatott végösszeg, köszönő viszonyban sincs a kivitelező vállalási árával).

A 2011 és 2012 évben kimutatott feltűnően alacsony 6,1 és 8,8 milliós költség már szimpatikusabb, s  tekinthetnénk bázis adatnak, de valamiért ez is torznak tűnik, mert indokolatlanul brutális a 2010 utáni  72 ill. 60%-os költségcsökkenés, aminek bizonyára nem tisztán energia költség az okozója. A lámpacserékre kötött szerződés tartalma ismeretlen, s abban is lehetnek költségbefolyásoló kitételek. Erről a helyi Pénzügyi Bizottság tudna felvilágosítást adni, mert bizonyára fokozott figyelemmel kísérték a beruházás pénzügyi bonyolítását. Feltételezhetően kellő érdeklődésre tarthatna számot (talán a képviselők körében is) egy esetleges nyilvános tájékoztatójuk, az okkal felmerülő kételyek eloszlatására.

 Egy szó, mint száz, a 2015. március 3-án prognosztizált, s 2018. február 22-én a médiában ex katedra kijelentve közreadott 12 millió Ft-os közvilágítási költség megtakarításnak nincsen részletes elemzéssel bizonyítható, „kézzel fogható” alapja, ami ha nem is egy Dakota, de egy szakálasnak tekinthető tengerész viccet juttat eszembe. „Halló gépház! Mennyi? 30! Mi 30? Mi mennyi?” 

Nem vonom kétségbe, s dicséretes dolog, hogy Nagyatád is igyekszik lépést tartani a nyugat európai trenddel, s a széndioxid kibocsátás mérséklésével hozzájárulni az üvegházhatás csökkentéséhez. Az elkövetkezendő években Belgium, Nagy Britannia, Svájc, s a többi ország is előbb utóbb lecseréli korszerűtlené vált közvilágítási rendszerét, de több mint valószínű, hogy ha itt-ott netán Kanizsai LED –re is, de biztosan nem „Magyaros” módon és tempóban.

Horváth Imre erdélyi magyar költőt idézve „nem elég tisztességesnek lenni, hanem annak is kell látszani”!

Alapos a gyanú, hogy a pályázat kiírásakor, ill. benyújtásakor úgy, mint több más településnek, Atádnak is súgtak a „követendő pályázói magatartásról” (eljárás, tanácsadó, meghívottak, nyertes, stb.).

Az elsődleges cél, nem az „üvegházhatás mérséklése”, és önkormányzatok megtakarítása volt, hanem az uniós támogatások „jó kezekbe” juttatása.

A mai politikai közegben, a cégek tulajdonosi körének árnyékában megbújó érdekeltségi kör, a bonyolultan szerteágazó céghálókra, megszűnésekre, átalakulásokra, érdekekre és összefonódásokra tekintettel ma már egyre inkább nehezen felderíthető. Nem véletlen a döntéshozó testületek alul és félreinformálása, s az sem, hogy több helyen vonakodva, vagy egyáltalán nem adják ki a kapcsolatos dokumentumokat még bírósági határozatra sem.

Na, ezért vannak fenntartásaim, kételyeim a 12 milliós megtakarítást illetően, s gyanakszom nem ok nélkül újabb mutyira, még ha közvetlenül nem is Te, Tisztelt olvasó, pénzeLED!  

3 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://egyenesbeszed.blog.hu/api/trackback/id/tr2113714936

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

EMÁJSZIKSZ 2018.03.13. 19:36:10

Kedves Bakos Úr !
...hát Nagyatádra is eljutottak a LED lovagok?
Arra gondoltam, hogy úgysem lehet ez a történet igaz, a MI PISTÁNK nem venne részt ilyen dologban...Persze , a NÉPSZAVA cikk már gyanús volt, mert ugye az kiabál akinek a háza ég. Miért nem nyilatkozott a többi település is, ahol ilyen jellegű pályázatot nyertek?
Habár az utóbbi időben nem a legjobb oknyomozó újságírónak lenni, ezért csak inkognitóban a világhálón fellelhető infókat próbáltam meg összeszedni, és a következő - remélem nem költői-kérdések merültek fel bennem:
1. Nagyatád Város Honlapján miért csak 201o-ig terjedő időszakra találhatóak meg a közbeszerzési pályázatos szerződések?
2.Az EU-s pályázatokról szóló adatoknál miért a 2010-2013.évekről szóló pályázatoknál szerepel a 2015-ös közvilágítási pályázat?
3.Miért maradt ki 133 db világítótest cseréje?
A fent hivatkozott tájékoztatóban az szerepel, hogy 1637 db lámpatest van a városban ebből 1504-et kell cserélni.Csak nem az a bizonyos nettó 150.millió Ft-os meghívásos eljárást engedélyező közbeszerzési határ miatt?
4.Miért nem hívták meg ajánlattételre a közvilágítást a pályázat idejében is üzemeltető szervezetet?
5. HA a nyertes csurgói cég üzemelteti az új 1504 db lámpát a maradék 133-aki üzemelteti?
Miért nem lehet látni a weboldalon a közvilágítás üzemeltetésére vonatkozó szerződést is?(ahol kint van a hulladékos, buszos,ivóvizes stb. szerződés a honlapon)
Lehet, hogy ez az ügy már eltörpül az országos ügyek mellett, de nettó 150 millió az már szemmel jól látható összeg, amit elköltöttek a város világításáras. Ennek ellenére még jó pár hely van a városban ahol egyáltalán nincs közvilágítás. (Pl.Somogyszobi út)
Folytatom a nyomozást és talán kiderül az igazság.
Kedves Bakos Úr, vigyázzon magára.......

EMÁJSZIKSZ 2018.03.20. 22:23:27

Kedves Bakos Úr !
A kérdéseim a világhálón keringenek, válasz nem érkezik senkitől !(Megjegyzem,sok ismerőssel beszélgettem a témáról,olvasták a blogot, de nem kommentelik, mert van féltenivalójuk?!!Ezt most nem boncolgatom)
Tovább folytattam a kutatást,elolvastam több száz oldalas tanulmányt, a Dél Dunántúli Regionális Energia Stratégiát,a Somogy Megyei Területfejlesztési Tervezés-t(2014-2020)és csak annyit találtam a nagyatádi járásra vonatkozóan, hogy az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai költségét szükséges csökkenteni.
A közvilágítási villamos energia csökkentésről egy szót sem írnak, sehol sem...
Aztán ,kezembe akadt a Somogyi Hírlap 2000.május 11-i száma, amiben arról tudósította Bíró Mária a nagyatádiakat, hogy több mint 1300 db régi higanygőz lámpát cserélnek ki a Tungsram Schréder szakemberei,hogy helyette korszerű GAZDASÁGOSABB világítótesteket szereljenek fel."A teljes korszerűsítésre 56 millió forintot költ most el az önkormányzat,azért, hogy a mostaninál olcsóbb legyen a város esti világítása.A korszerű lámpatestek ugyanis annyival kevesebb áramot fogyasztanak, hogy a mostani 24 millió forintos közvilágítási költség 8 millió forinttal csökken.Így a keletkező megtakarításból fizetik vissza a 40 millió forintos bankhitelt, amit kedvezményes kamatra kapott a város". Idézet vége.
Vajon milyen meggondolásból kellett lecserélni 15 évvel a beruházás és 10 évvel a hitel visszafizetése után 150 millió +ÁFA költségért a város közvilágítását?
Bakos úr blogjában bemutatott közvilágítási költségekben hol látszik a 8 milliós megtakarítás? Hol van a 2015-ös LED-es megtakarítás?Hol van a nagyatádi adófizetők pénzén 2000.évben felszerelt 1300 db lámpatest?(Amit ugye átszereltek LED-esre!)
Ami tény, hogy az Európai Uniós támogatással elkészült közvilágítás közel sincs olyan minőségű,mint a korábbi volt.
Két villanyoszlop között sötét,megvilágítatlan foltok vannak.Foglalkozott valaki a nátrium lámpa és a LED lámpa fényerejének vizsgálatával(lm)?

Miért csak 1 kivitelezőt hívott meg az önkormányzat?

Elhiszem, hogy nem került "annyiba" a LEd-es lámpa mint a Elios-os városokban, de tényleg ahhoz kell viszonyítani? Tényleg csak 1 olyan kivitelező van az országban, aki megfelel a pályázati előírásoknak?
Na, jó nem idegesítem magam tovább !!
Remélem, valaki összeszedi és megvizsgálja ezeket az olcsóbb :)kivitelezésű pályázatokat, kideríti, hogy miért csak 2-3 cég(Vilkor Kft.Enerin Kft...) jöhetett szóba ezeknél a beruházásoknál,hogy lehetett, hogy egymás alvállalkozói voltak.. stb.

Kedves Bakos Úr,mi jön még???

EMÁJSZIKSZ 2018.03.23. 22:18:02

Kedves Bakos Úr !
A Közbeszerzés.hu oldalról letöltöttem a Nagyatád Város KEOP-5-5.0/K/14-2014-0061 pályázathoz csatolt kivitelezői szerződést és a közvilágítás üzemeltetésére vonatkozó szerződést.
Az össz projektre elnyert összeg bruttó 189 millió forint.
Az 15054 lámpa fel-leszerelése stb.bruttó 175 millió forint. A szerződés szerint ebben az összegben bent van az is,hogy a kivitelező 60 hónap jótállási kötelezettség vállalt a felszerelt lámpatestek zavartalan üzemeltetésére.Tehát, ha meghibásodik,nem világít a közvilágítás a kivitelező csurgói cég 60 hónapig- azaz 5 évig ingyen ki kell,hogy javítsa,cserélje,elhárítsa a hibát.
Aztán van a pályázat szerinti nyertes üzemeltetési szerződés bruttó 15 millió forintért, ami arról szól,hogy ezért az összegért (évi 3 millió ) az csurgói cég üzemelteti 60 hónapig(5 évig) az 1714 db lámpatestet.Az én olvasatomba tehát 210 db lámpa (amit,ugye nem most szereltek fel) öt éves üzemeltetése bruttó 15 millió forintba kerül ?
A korábbi üzemeltető(E-ON?) mennyiért végezte el ezt a feladatot?

Bakos Úr, Önnek jó kapcsolatai vannak, nem kéne ezt az önkormányzati képviselőktől megtudakolni?
Vagy ez még mindig nem éri el az inger küszöböt?

Sem a sötétség,sem a hanyag pénzköltés...

Egyébként, azt olvastam, hogy más -szintén sötétbe borult-településeken, civil szerveztek kezdeményezték a pályázati anyagok átvizsgálását.

...hamarosan a sötétség?